Directe Aansprakelijkstelling

Criminaliteit is voor de benadeelden een flinke kostenpost. Naast directe schade door bijvoorbeeld vernielingen of de ontvreemding van goederen, lijden zij veelal ook indirect schade door de tijd die ze kwijt zijn aan het aanhouden en vasthouden van de verdachten en alarmeren, aangeven en overdragen aan de politie.

Plegers van criminaliteit kunnen op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld voor de directe en indirecte schade die zij veroorzaakt hebben. Op basis van de bepalingen over onrechtmatige daad in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek kunnen benadeelden de dader schadevergoeding in rekening brengen voor de (in)directe schade die zij veroorzaakt hebben, de zogenoemde Directe Aansprakelijkstelling. In het geval van bijvoorbeeld winkeldiefstal gaat het om een bedrag van 181 euro, in geval van verzekeringsfraude om 532 euro en tanken zonder betalen om 131 euro.

Voor de organisatie die de feitelijke aansprakelijkstelling uitvoert hanteert DAAD kwaliteitscriteria voor:

  • De medewerkers van de uitvoerende organisatie
  • De transparantie in de uitvoering
  • De communicatie over de uitvoering
  • De privacy van de betrokkenen
  • Het beheer van de gelden
  • De kwaliteit van de dienstverlening
  • De wijze van klachtafhandeling

En ziet toe op toepassing daarvan.