Directe Aansprakelijkstelling

Criminaliteit is voor ondernemers een flinke kostenpost. Naast directe schade door bijvoorbeeld vernielingen of de ontvreemding van goederen, lijden ondernemers indirect schade door de tijd die ze kwijt zijn aan het aanhouden en vasthouden van de verdachten en alarmeren, aangeven en overdragen aan de politie.

Plegers van criminaliteit kunnen op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld voor de materiƫle en immateriƫle schade die zij veroorzaakt hebben. Op basis van de bepalingen over onrechtmatige daad in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek kunnen benadeelden de dader schadevergoeding in rekening brengen voor de indirecte schade die zij veroorzaakt hebben, de zogenoemde Directe Aansprakelijkstelling. In het geval van bijvoorbeeld winkeldiefstal gaat het om een bedrag van 181 euro.

Voor de organisatie die de feitelijke aansprakelijkstelling uitvoert hanteert DAAD kwaliteitscriteria voor:

En ziet toe op toepassing daarvan.