Klachtenregeling

Het is mogelijk dat er klachten zijn over de uitvoering van de Directe Aansprakelijkstelling door een serviceorganisatie.

Een ingediende klacht zal onder geheimhouding worden behandeld. In eerste instantie tracht de serviceorganisatie er met de direct betrokken partijen uit te komen. Indien deze partijen niet naar tevredenheid tot een oplossing komen, zal de klacht voorgelegd worden aan de onafhankelijke Klachtencommissie van de stichting DAAD. Behandeling van een klacht is voor de klager kosteloos. De uitspraak van deze commissie is voor partijen bindend.

Om een integere uitvoering van de Directe Aansprakelijkstelling te waarborgen heeft de stichting DAAD een klachtenregeling opgesteld. Op deze klachtenregeling kan beroep gedaan worden door gebruikmaking van het klachtenformulier. De klachtenregeling geldt uitsluitend voor de door DAAD gecertificeerde uitvoeringsorganisaties (serviceorganisatie), de benadeelden en de veroorzakers van de schade.