Klachtenregeling

DAAD heeft een klachtenregeling opgesteld om een integere uitvoering van de Directe Aansprakelijkstelling te waarborgen. Op deze klachtenregeling kunt u een beroep doen met het klachtenformulier. De klachtenregeling geldt uitsluitend voor de door DAAD gecertificeerde uitvoeringsorganisaties en de daarbij aangesloten winkeliers.

Een ingediende klacht zal onder geheimhouding worden behandeld. In eerste instantie wordt getracht er met de direct betrokken partijen uit te komen. Indien deze partijen niet naar tevredenheid tot een oplossing komen, zal de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie. Behandeling van een klacht is voor de klager kosteloos.