Partners

Het CCV

Nieuws

Uitrol SODA 2.0
25 augustus 2016
SODA heeft in nauw overleg met het bureau Regionale Veiligheids Strategie  (RVS) en de politie...
Verzekeraars stellen ruim 8.000 fraudegevallen vast
25 augustus 2016
Den Haag, 25 augustus 2016   Verzekeraars stellen ruim 8.000 fraudegevallen vast Nieuw lik-op-s...

DAAD

Plegers van criminaliteit zijn aansprakelijk voor alle schade die zij veroorzaken. De onafhankelijke landelijke stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) streeft naar een eenduidige en zorgvuldige uitvoering van het civiel rechtelijk aansprakelijk stellen van deze plegers voor de indirecte schade die zij veroorzaken (Directe Aansprakelijkstelling).

Wat doet DAAD

DAAD waakt over de kwaliteit van de organisaties die uitvoering geven aan de directe aansprakelijkstelling en voorziet voor de betrokken partijen in een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie. DAAD stelt hiervoor kwaliteitscriteria op, beheert deze en toetst de naleving in de praktijk. DAAD geeft daarnaast vorm aan juridische kaders en laat deze bewaken. In de statuten en het visiestuk van DAAD zijn de doelstellingen van DAAD nader omschreven.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de stichting DAAD haar taken uitvoert.