Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD)

Plegers van strafbare feiten zijn aansprakelijk voor alle schade die zij veroorzaken. De onafhankelijke Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) stimuleert het langs civiele weg direct (buitengerechtelijk) aansprakelijk laten stellen van deze plegers voor de (in)directe schade die zij veroorzaken. Daarnaast ziet de stichting toe op en draagt bij aan een zorgvuldige uitvoering van deze directe aansprakelijkstelling.

De stichting DAAD waakt voortdurend over de kwaliteit van de organisaties die als erkende deelnemer van de stichting uitvoering geven aan deze aansprakelijkstelling. Zij stelt hiervoor kwaliteitscriteria op, beheert deze en toetst de naleving in de praktijk. Tevens voorziet de stichting zowel voor de schadeveroorzakers als de slachtoffers in een klachtenregeling en een onafhankelijke Klachtencommissie. In de statuten en visie/missie van de stichting zijn de doelstellingen nader omschreven.

Directe aansprakelijkstelling

Statuten Stichting DAAD

Visie/missie Stichting DAAD