Uitbreiding Civiel Rechtelijke Aansprakelijkstelling onder toezicht van stichting DAAD op andere delicten — 30 september 2015

De directe civiele aansprakelijkstelling van daders heeft het afgelopen decennium bewezen zeer succesvol te zijn bij de delicten winkeldiefstal en huisvredebreuk (schending van het winkelverbod). Niet alleen worden de winkeliers schadeloos gesteld voor de indirecte schade, maar ook blijkt van deze aanpak een sterk preventief effect uit te gaan. Geen wonder dat Fred Teeven, de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangaf, dat bekeken moest worden of deze aanpak ook geschikt zou kunnen zijn bij andere delicten.Inmiddels zijn er nieuwe initiatieven gestart, onder meer op het gebied van:

 
De Raad van Toezicht van de stichting DAAD heeft in haar vergadering van        3 juni 2015 besloten, dat er criteria dienen te worden geformuleerd waaraan nieuwe projecten van DAAD gecertificeerde uitvoerders dienen te voldoen. Hierdoor ontstaat een kader waarbinnen nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
 
De volgende criteria zullen leidend zijn bij het beoordelen door Stichting DAAD van nieuwe initiatieven vanuit de markt voor de toepassing van directe aansprakelijkstelling.
   
Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerde organisaties zich wenden tot de Stichting DAAD, info@daad.nu.

Terug naar nieuws