Het CCV samenwerkingspartner van DAAD — 09 oktober 2013

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is als samenwerkingspartner verbonden aan DAAD. Dit betekent dat CCV via haar netwerken en projecten de activiteiten van DAAD onder de aandacht brengt. De uitgangspunten van DAAD sluiten aan bij het streven van het CCV om Nederland veilig en leefbaar te maken door veiligheidsprofesionals te helpen. De samenwerking met DAAD kan in dit licht gezien worden als strategische alliantie om de veiligheidsproblematiek daadkrachtig en effectief aan te pakken.

Terug naar nieuws